API REGON

  • 6431 zarejestrowanych użytkowników
  • Dzienne wykorzystanie usługi - ostatnie 7 dni
  • Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

API TERYT

  • 1129 zarejestrowanych użytkowników
  • Dzienne wykorzystanie usługi - ostatnie 7 dni
  • Rejestr TERYT zawiera bieżące oraz archiwalne informacje o podziale terytorialnym kraju w zakresie: jednostek terytorialnych (województwa, powiaty, gminy), miejscowości i ulic. TERYT zawiera dane identyfikacyjne o ponad 100 tys. miejscowości i ponad 250 tys. ulic.

API BDL

  • 2401 zarejestrowanych użytkowników
  • Dzienne wykorzystanie usługi - ostatnie 7 dni
  • Bank Danych Lokalnych jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku i oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.